Ledige andele

Nedenfor vises en folder for de andele, som er til salg eller hvor salget afventer samtlige underskrifter på overdragelsesaftalen.

I folderen findes opslag med detaljer om andelen; grundplan; foreningens gældende vedtægter samt årsrapport fra forrige generalforsamling.

Personer på foreningens ventelister A, B og C har fortrinsret til ledige andele, men alle interesserede kan ansøge om en ledig andel

Ansøgning om en ledig andel

Der ansøges om en ledig andel ved at klikke på linket i opslaget og udfylde alle felter i den viste formular.

Når man har indsendt en ansøgning, er det et krav, at andelen skal overtages, hvis den bliver tilbudt. Tildeling skal i ventelisteorden, men er der ingen ansøgere fra ventelisterne, sker tildelingen på baggrund af ansøgningstidspunktet.