Ledige andele

Nedenfor vises en folder med ledige andele eller andele, hvor salget afventer samtlige underskrifter på overdragelsesaftalen.

I folderen finder du et opslag med andelens detaljer; tidspunkt for fremvisning; ansøgningsfrist og et link til ansøgningsformularen på website.

Desuden finder du dokumenter om andelen med grundplan; foreningens gældende vedtægter samt årsrapport fra forrige generalforsamling.

Ansøgning om en ledig andel

Når du har set andelen, kan du ansøge om denne ved at klikke på linket i opslaget og udfylde alle felter i den viste formular.

Du skal først ansøge, når du har set andelen og er villig til at overtage denne andelen, hvis tilbudt efter ansøgningsfristen.

Personer på foreningens ventelister A, B og C har fortrinsret til ledige andele, men alle interesserede kan ansøge om en ledig andel.

Tildeling sker i prioriteret ventelisteorden, men er der ingen ansøgere fra ventelisterne, sker tildelingen på baggrund af ansøgningstidspunktet.