Foreningen har 4 ventelister

  • Venteliste A – er udelukkende for andelshavere, der ønsker en anden lejlighed i andelsboligforeningen
  • Venteliste B – er udelukkende for andelshaveres børn, der ønsker at overtage en andelslejlighed, men skal være fyldt 18 år inden indflytningsdatoen.
  • Venteliste C – er udelukkende for  andre personer, der ønsker at overtage en andelslejlighed
  • Venteliste G – er for andelshavere, der ønsker at leje en garage

Tryk her for foreningens tre ventelister for nuværende andelshavere:
Venteliste A (ønske om anden andel); Venteliste B (indstilling af egne børn); Venteliste G (ønske om leje af garage)

Tryk her for foreningens eksterne venteliste: Venteliste C

Indstilling til foreningens ventelister:

Det er kun en andelshaver, som kan indstille en person til foreningens ventelister.

En indstilling foretages ved at udfylde samtlige punkter i formular for indstilling til ventelister og trykke “send indstilling”.

Herefter modtages svaret ” Din ansøgning er nu afsendt”, som en bekræftelse på modtagelsen af din indstilling. 

Bemærk, at tidspunktet for andelshavers opdatering af indstillingen bestemmer det tildelte ventelistenummer, når bestyrelsen efterfølgende administrativt kontrollerer og håndterer alle indkomne indstillinger. Denne håndtering vil fremover ske hver anden måned. Bestyrelsen vil fremsende bekræftelse på ventelistenummer og information til såvel den indstillede som til pågældende andelshaver.  Det er vigtigt, at man husker at opdatere sit mail reklame/spamfilter, således en mail fra ventelister@alleparken.dk eller bestyrelsen@alleparken.dk ikke bliver afvist.