Bestyrelsen

Der findes en oversigt over bestyrelsesmedlemmer og suppleanter under menupunkt:  Bestyrelsen, Bestyrelsesmedlemmer

For dialog om diverse emner anbefales det at tage en snak med bestyrelsen ved at besøge åbent hus, som afholdes mellem kl. 18:30 og 19:00 før bestyrelsesmøder.
Datoer for hele årets bestyrelsesmøder findes på opslagstavlen udenfor bestyrelseslokalet i kælderen under Maglekildevej 9 – samt i folderen “bestyrelsesmøder” under menupunktet Bestyrelsen / dokumenter.

Bemærk at al kontakt til bestyrelsen om følgende tre emner skal foretages ved hjælp af følgende links for at sikre en korrekt registrering og effektiv håndtering:

For øvrige punkter er det muligt at henvende sig via mail til bestyrelsen@alleparken.dk, eller via bestyrelsens postkasse, Maglekildevej 9, stuen, 1853 Frederiksberg C. Bestyrelsen forbeholder sig ret til at besvare henvendelser samlet af hele bestyrelsen, hvorfor svar først vil kunne forventes efter førstkommende bestyrelsesmøde.