Renoveringer

Bygninger og udendørsarealer i boligforeningen bliver løbende renoveret.

Udførte renoveringer fra 1994
1994 Nye tage
1996 Udskiftning af alle vinduer samt hoved- og kælderdøre
2011 Udskiftning af rør til brugsvand samt faldstammer
2011 Modernisering af varmecentraler
2013 Udskiftning af tagrygge og grater
2013 Omfattende betonrenovering, udskiftning af tagrender samt renovering af tag over karnapper
2013 Renovering af kældertrapper, nye trappesten ved visse indgangspartier
2013 Epoxy-maling af kældergulve
2013 Udskiftning af alle lamper i kældergange
2014 Udskiftning af mur ved Maglekildevej 9 (ved genbrugsplads/cykelstativer)
2015 Udskiftning af alle ledninger og lamper i trappeopgange
2016 Udskiftning af alle elkabler i kældrene (på nær garager)
2018 Udskiftning af porttelefoner med etablering af adgangskontrol
2018 Renovering af bankepladser grundet fugtsikring af kældervægge samt sikring af genbrugscontainere
2019 Ny legeplads
2019 Udskiftning af dilitationsfuge mellem bygningerne Frederiksberg Alle 94 og 90-92
2019 Reparation af kloakker under kældre i begge blokke
2019 Teknisk opgradering af elevator i Maglekildevej 9
2019 Udskiftning af låse til alle fællesrum med én fælles nøgle
2019 Reparation af malede flader i opgange, kældre og fælles kælderrum
2019 Afsluttet udskiftet af lyskilder i alle fællesrum til LED

 

Planlagte renoveringer

2020 Renovering af de sidste 15 altaner
2020 Teknisk opgradering af elevator i Frederiksberg Alle 94
2020 Udskiftning af fuger i alle sydmure; fuger om vinduer samt isolering af mellemtage Frederiksberg Alle 80-82 & 88-90