Renoveringer

Bygninger og udendørsarealer i boligforeningen bliver løbende renoveret.

Udførte renoveringer fra 1994
1994Nye tage
1996Udskiftning af alle vinduer samt hoved- og kælderdøre
2011Udskiftning af rør til brugsvand samt faldstammer
2011Modernisering af varmecentraler
2013Udskiftning af tagrygge og grater
2013Omfattende betonrenovering, udskiftning af tagrender samt renovering af tag over karnapper
2013Renovering af kældertrapper, nye trappesten ved visse indgangspartier
2013Epoxy-maling af kældergulve
2013Udskiftning af alle lamper i kældergange
2014Udskiftning af mur ved Maglekildevej 9 (ved genbrugsplads/cykelstativer)
2015Udskiftning af alle ledninger og lamper i trappeopgange
2016Udskiftning af alle elkabler i kældrene (på nær garager)
2018Udskiftning af porttelefoner med etablering af adgangskontrol
2018Renovering af bankepladser grundet fugtsikring af kældervægge samt sikring af genbrugscontainere
2019Ny legeplads
2019Udskiftning af dilitationsfuge mellem bygningerne Frederiksberg Alle 94 og 90-92
2019Reparation af kloakker under kældre i begge blokke
2019Teknisk opgradering af elevator i Maglekildevej 9
2019Udskiftning af låse til alle fællesrum med én fælles nøgle
2019Reparation af malede flader i opgange, kældre og fælles kælderrum
2019Afsluttet udskiftet af lyskilder i alle fællesrum til LED

 

Planlagte renoveringer

2020Renovering af de sidste 15 altaner
2020Teknisk opgradering af elevator i Frederiksberg Alle 94
2020Udskiftning af fuger i alle sydmure; fuger om vinduer samt isolering af mellemtage Frederiksberg Alle 80-82 & 88-90