Venteliste K

Du kan her notere dig på venteliste K og ansøge om et ekstra kælder- eller loftsrum.

Når der er ledige ekstra kælder- og loftsrum, vil bestyrelsen tildele på baggrund ” Retningslinjer for lofts- og kælderrum i A/B Alléparken Blok B og C”, som du finder på website under manupunkt ”Dokumenter”, folderen ”Retningslinjer”.

    Indstillende andelshaver

    Må navn offentligøres på venteliste